ณ. ส ศาลา

s sala nan

ดอกน้อยชูช่อใต้           ใบบัว

หาได้กริ่งเกรงกลัว        ใครไม่

ดั่งลูกนกซุกตัวใน         ปีกแม่

แสนสุขปลอดภัยแท้   อิ่มอก อุ่นใจ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s